KAESER FILTER 系列,0.6 - 32.0 m³/min

经济高效的解决方案,最佳的压缩空气质量

KAESER FILTER 产品是生产 ISO 8573-1 规定的各种纯度等级压缩空气的关键部件。所有产品都具有超低的压差。此外,其易于维护的设计特点不仅确保正确、轻松地打开和闭合滤壳,还能快速、清洁地更换滤芯。

 • 额定流量:0.60 - 32.0 m³/min
 • 最大工作压力 16 bar
 • 最大工作温度 66 °C

您获得的优势

 • 符合标准的纯度:
  KAESER FILTER 系列采用新型深褶式过滤介质除去颗粒和悬浮粒子。高效的碳纤维滤垫可以捕捉油蒸气。KAESER FILTER 卓越的性能数据依据 ISO 12500 标准计算得出,并通过了独立认证机构“劳氏船级社”的认证。
 • 压力损失小,节省成本多:
  KAESER FILTER 产品得益于大尺寸的外壳和过滤表面、创新的流体动力学以及高性能过滤介质。与其他的市售过滤器相比,这些过滤器的压力损失可减少多达 50%,而且在滤芯的整个使用寿命内几乎保持不变。这意味着降低成本,减少 CO2 排放,以及减轻上游压缩机的负载。
 • 易维护设计 – 拆装简单
  KAESER FILTER 产品采用耐腐蚀铝质壳体和性能稳定的滤芯。实用卡销确保自动定位滤壳和滤芯的密封件,让滤壳只有在插入滤芯后才能得到密封。锁紧螺钉防止外壳在压力下意外打开,并实现外壳的通气。
完美搭配:AQUAMAT 油/水分离器
Aquamat i.CF 60 油/水分离器

我们的建议:在排放到使用 AQUAMAT 油/水分离器的常规废水系统中之前,请使用具有成本效益且符合法律规范的冷凝水处理方法。

 

产品详情

应用广泛的纯压缩空气
过滤精度 KB 精密过滤器
基本型
KE 精密过滤器
增强型
KD 微粒过滤器
滤尘型
KA 活性炭过滤器
吸附型
KBE 增强型组合过滤器 KEA 活性炭组合过滤器
饱和状态下的初始压差 < 140 mbar < 200 mbar < 30 mbar
(新装,干燥)
< 35 mbar
(新装,干燥)
< 200 mbar < 240 mbar
进口处悬浮粒子含量 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³
出口处悬浮粒子残留量(依据 ISO 12500-1) < 0.01 mg/m³ < 0.01 mg/m³ < 0.01 mg/m³ 0.003 mg/m³
(总含油量)
过滤介质 深褶式过滤介质,带有支撑结构和聚酯排水纤维 深褶式过滤介质,带有支撑结构 高效碳毡
应用 过滤固态和液态悬浮粒子及固体颗粒 与 KB 的用途相同,但可获得更高的压缩空气质量
备选:最细的颗粒过滤器,符合 KD 过滤等级
专门用于过滤固体颗粒 专门用于清除油蒸气 是 KB 和 KE 的组合;用途与 KE 相同,但可确保获得更高的压缩空气质量 是 KE 和 KA 的组合,用于过滤悬浮粒子、固体颗粒和油蒸气
压力损失极小,最大限度节省成本
KAESER 过滤器:最小压损,最大节省

节省生命周期成本

压力损失是影响压缩空气过滤效果最重要的因素。KAESER FILTER 产品得益于大尺寸的外壳和过滤表面、创新的流体动力学以及高性能过滤介质。与其它常见过滤器相比,这些功能使其压力损失减少多达 50%。此外,其突出的过滤性能在整个使用寿命中几乎“长盛不衰”。这减轻了上游压缩机的负担,具有显著降低成本和 CO2 排放的潜力。

想要了解 Kaeser 如何削减生命周期成本?

设计与功能
KAESER 过滤器 – 设计与功能
 1. 压缩空气进口
 2. 滤芯头部(带有滤壳和滤芯之间的密封件)
 3. 过滤器滤芯
 4. 冷凝水出口(该机型带有自动式冷凝水分离器)
 5. 压缩空气出口
 6. 防松螺钉
 7. 带有限位挡块的卡销
 8. 通气孔
高颗粒截留量
采用 KAESER 过滤器,有效降低运行成本。

与市面上其他典型的过滤器相比,KAESER FILTER 产品从一开始就表现出较低的压降。而且,得益于高颗粒截留量,低压降可以保持较长时间。 

结果:可以长期保持低运行成本。颗粒和凝聚过滤器的年度维护可减少设备年龄相关的风险,有助于确保最大的压缩空气纯度。

技术规格 KB

标准系列

型号F6KB F9KB F16KB
体积流量 m³/min 0.6 0.9 1.6
压缩空气接头G ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 3.6 3.6 4.2
冷凝水排放器电压95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

型号F22KB F26KB F46KB
体积流量 m³/min 2.2 2.6 4.6
压缩空气接头G ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 4.4 4.5 8.4
冷凝水排放器电压95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

型号F83KB F110KB F142KB
体积流量 m³/min 8.3 11 14.2
压缩空气接头G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 9.3 10.9 11.1
冷凝水排放器电压95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

型号F184KB F250KB F320KB
体积流量 m³/min 18.4 25 32
压缩空气接头G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 16.8 18.5 20.5
冷凝水排放器电压95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

技术规格 KE

标准系列

型号F6KE F9KE F16KE
体积流量 m³/min 0.6 0.9 1.6
压缩空气接头G ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 3.6 3.7 4.2
冷凝水排放器电压- - -

型号F22KE F26KE F46KE
体积流量 m³/min 2.2 2.6 4.6
压缩空气接头G ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 4.4 4.5 8.4
冷凝水排放器电压- - -

型号F83KE F110KE F142KE
体积流量 m³/min 8.3 11 14.2
压缩空气接头G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 9.3 10.9 11.1
冷凝水排放器电压- - -

型号F184KE F250KE F320KE
体积流量 m³/min 18.4 25 32
压缩空气接头G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 16.9 18.6 20.6
冷凝水排放器电压- - -

技术规格 KA

标准系列

型号F6KA F9KA F16KA
体积流量 m³/min 0.6 0.9 1.6
压缩空气接头G ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 2.3 2.3 3
冷凝水排放器电压- - -

型号F22KA F26KA F46KA
体积流量 m³/min 2.2 2.6 4.6
压缩空气接头G ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 3.2 3.2 7.2
冷凝水排放器电压- - -

型号F83KA F110KA F142KA
体积流量 m³/min 8.3 11 14.2
压缩空气接头G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 8.3 9.7 10.1
冷凝水排放器电压- - -

型号F184KA F250KA F320KA
体积流量 m³/min 18.4 25 32
压缩空气接头G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
工作压力 bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
环境温度 °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
入口温度 °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
重量 kg 15.8 17.6 19.8
冷凝水排放器电压- - -